Jadwal Pelajaran

JADWAL PELAJARAN SMP NEGERI 3 BATANG

SEMESTER  2 (Dua) / TAHUN PELAJARAN 2013-2014

(Berlaku Mulai :   Pebruari  2014)

Silahkan klik disini...

 

 

 

Baca Juga Daftar Guru dan Mata Pelajaran dibawah ini :

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR NAMA MATA PELAJARAN BESERTA KODENYA

 

 

 

NO NAMA MATA PELAJARAN KODE MAPEL
1.   Pendidikan Agama Islam PAI
2.   Pendidikan Kewarganegaraan PKn
3.   Bahasa Inggris B.Ingg
4.   Bahasa Indonesia B.Indo
5.   Matematika MTK
6.   Ilmu Pengetahuan Alam IPA
7.   Ilmu Pengetahuan Sosial IPS
8.   Seni Budaya dan Keterampilan SBK
9.   Pendidikan Jasmani dan Olahraga OR
10.   Tata Busana TaBus
11.   Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK
12.   Bahasa Jawa B.Jawa
13.   Prakarya PKY
14.   Bimbingan Konseling BK
15.   Wali Kelas Wali.K

 

 

 


 

 

 

 

 

DAFTAR NAMA GURU BESERTA KODENYA

 

 

 

 

 

 

 

NO NAMA GURU KODE GURU
1.   H. Sunartdi, S. Pd A
2.   Dra. Hj. Eminingsih, M. Pd  B
3.   Hj. Nanik Chotfrida, M. Pd C
4.   Drs. H. Salamin D
5.   Sukiyatun, S. Pd E
6.   Suyatno  F
7.   Isdiana, S. Pd G
8.   Abu Sofyan, S. Pd H
9.   Kuspriyadi, S. Pd I
10.   Jumanto, S. Pd, M. Si J
11.   Hj. Endah Wahyudiyati, S. Pd K
12.   Hj. Aniek Putriasih, S. Pd L
13.   Suyaenah, S. Pd M
14.   Dwi Kumolo Retno, S. Pd N
15.   S. Muktiningsih, S. Pd O
16.   Sabar, S. Pd, M.T P
17.   Sri Rejeki, S. Pd Q
18.   Herlina, S. Pd R
19.   Budiyatmaka, S. Pd S
20.   Hj. Siti Maryam, S. Pd T
21.   Hj. Dating R, BA U
22.   Muhammad Taufik, S. Pd V
23.   Drs. Sutarman W
24.   Ngadiyono, S. Pd X
25.   Hj. Hanik Nurhayati, S.Ag Y
26.   Isbandi, S. Pd Z
27.   Khaerodin AA
28.   Muhammad Irsam BB
29.   Shinta Kusumawati, S. Pd CC
30.   Mohamad Yakop, SE,. M. Kom DD
31.   Yudha Anggarina K, S. Pd EE
32.   Erma Fatmawati, S. Pd FF
33.   Umi Haniin, S. Pd GG
34.   Mursito Adi, S. Pd HH
35.   Sri Rejeki, S. Ag II